World Commission On Environment And Development WCED

De World Commission on Environment And Development is een commissie die voortkomt uit de Verenigde Naties. De voorzitster van deze commissie was Gro Harlem Brundtland. De missie van deze commissie was landen verenigen om samen duurzame ontwikkeling na te streven.
Een belangrijk gevolg van een samenkomst van deze commissie was het Our Common Future-rapport, beter bekend als het Brundtland-rapport.

Our_Common_Future_book_cover.gif

De belangrijkste conclusie van het rapport was dat de belangrijkste mondiale milieuproblemen het gevolg waren van de armoede in het ene deel van de wereld (het Zuiden), en de niet-duurzame consumptie- en productiepatronen van het andere deel van de wereld (het Noorden).
Het rapport riep voor het eerst op tot duurzame ontwikkeling.