Wervel

Wervel :

Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw vzw

Wat doet Wervel ?

Wervel groepeert enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor een rechtvaardige, duurzame landbouw.
Via netwerking helpen we de boer(in), milieu, consument en derde wereld de handen in elkaar te slaan.

Wervel organiseert ook verschillende campagnes

Voor meer info :
De Wervel Website