Vluchtelingenwerk Vlaanderen

VWV.jpg

Vluchtelingenwerk zet zich in voor asielzoekers en vluchtelingen. We doen dit niet alleen maar met vijftig lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We coördineren ook een eigen opvangnetwerk en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat. En werken rond terugkeer wanneer nodig.
Wij ijveren voor een menswaardige bescherming van asielzoekers en vluchtelingen. Leidraad hierbij zijn het Vluchtelingenverdrag, de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en het Europese Mensenrechtenverdrag.
De visie en de werking van Vluchtelingenwerk draaien rond vier grote pijlers.

WE VERBREDEN HET MAATSCHAPPELIJKE DRAAGVLAK EN BEÏNVLOEDEN DE PUBLIEKE OPINIE

Vluchtelingenwerk is vooral ook een beweging. Dit betekent dat we, samen met onze leden en met andere verenigingen het ruime publiek in Vlaanderen willen beïnvloeden in zijn kennis, gevoelens en houding tegenover vluchtelingen. Via mediagenieke campagnes, creatieve acties en heldere pers- en opiniestukken willen we zoveel mogelijk Vlamingen informeren over het vluchtelingenthema en over onze standpunten.

WE OEFENEN DRUK UIT OP HET BELEID

Vluchtelingenwerk verdedigt dagelijks de belangen van vluchtelingen bij beleidsmakers op nationaal, Vlaams, Europees en lokaal niveau. We lichten het beleid kritisch door en formuleren waar nodig standpunten en voorstellen. We oefenen druk uit via lobbywerk, media en acties.

WE BIEDEN ONDERSTEUNING AAN AL WIE VLUCHTELINGEN BIJSTAAT

Via deskundige informatie, vormingen, publicaties en uitgebreide helpdesks wil Vluchtelingenwerk professionele en vrijwillige adviesverleners en begeleiders ondersteunen. Via onze projecten ontwikkelen we nieuwe werkmethodes voor hulpverleners, begeleiders en overheden.

WE STIMULEREN DE SAMENWERKING

Vluchtelingenwerk mobiliseert verenigingen en individuen om samen actie te ondernemen en om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren.