Verenigde Naties Vn

De Verenigde Naties (afkorting: VN) zijn een internationale organisatie, opgericht in 1945 na de Tweede Wereldoorlog, door 51 landen.
Het is een intergouvernementele organisatie die samenwerkt op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid, behoud van mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.
De Verenigde Naties telt ondertussen al 193 landen.
Ze hebben 4 doelstellingen en die zijn:
- het bevorderen van de internationale vrede en veiligheid
- ontwikkeling van vriendschappelijke relaties tussen naties
- samenwerking bij het oplossen van internationale problemen
- bevorderen van de naleving van de mensenrechten

260px-Flag_of_the_United_Nations.svg.png