V

Van der Ploeg, Long and Banks (2002), Living countrysides: the state of art of rurual development in Europe. Elseviers,Doetinchem.

Van den Heuvel, E.(1998) Anorexia nervosa: een samenspel tussen leken en deskundigen

Vandereycken, W. (2002) Handboek eetstoornissen/ red. Greta Noordenbos. - Utrecht: De Tijdstroom

Van Strien, T. (2004) De afslankmythe: waarom afvallen vaak niet lukt: de psychologie van het lijnen.

Verdrag inzake de rechten van het kind (Algemene vergadering van de Verenigde Naties, 20 november 1989)

Vermeersch, E. (1988), De ogen van de panda. Een milieufilosofisch essay, Brugge: Marc Van
de Wiele.

Vervaet, S (2002). De veilige hel: hoe anorexia en boulimia nervosa ontstaan en behandeld kunnen worden