Thomas D

De onlusten in Londen en andere Engelse steden zorgden afgelopen zomer ook bij ons voor debat. ‘Rebels with a cause’ of criminele daden van jongerenbendes? Lag het aan de gebrekkige opvoeding, een afhankelijk makende welvaartsstaat en het wegvallen van normen en waarden, zoals Theodore Dalrymple (2011) orakelde? Of speelde op de achtergrond de sterk toegenomen ongelijkheid in Engeland, zoals Nina Power (2011)
suggereerde? Daarbij verwees zij en andere commentatoren naar de confronterendeanalyse van Wilkinson en Pickett (2009) in hun publicatie ‘The Spirit Level. Why more equal societies almost always do better’.

Iedere generatie groeit op met enkele basisboeken die hun maatschappijbeeld kleuren. ‘The Spirit Level’ is zo’n nieuwe ‘klassieker’. Het boek past in een bredere stroom van publicaties die vraagtekens
plaatsen bij het neoliberale economische model dat ondanks de zware financiële crisis toch dominant blijft. Hoe relevant zijn deze nieuwe inzichten over geluk, welzijn en duurzaamheid voor het sociale veld en voor de gehele samenleving? Kunnen ze nieuwe bouwstenen aanreiken voor een revitalisering van structureel sociaal werk?

2011%204%20Geluk%20gelijkheid%20en%20duurzaamheid%20Alert.pdf

Referentie
GELDOF D. (2011). Geluk, gelijkheid en duurzaamheid. Bouwstenen voor structureel sociaal werk. Alert, jaargang 37, nr. 4, p. 17-24

Context
Het artikel komt uit het tijschrift Alert. Het werd uitgegeven in oktober 2011 in het vierde nummer. Alert brengt ons meestal artikels die te maken hebben met allerlei actuele thema’s en is eerder gericht op het maatschappelijke aspect daarvan. De doelgroep van dit magazine ligt dan ook bij de volwassenen en eventueel enkele studenten. Om jongere lezers aan te spreken ligt het niveau toch wat te hoog.
Auteur
Het artikel werd geschreven door Dirk Geldof. Samen met enkele andere auteurs werkt hij mee om aan het tijdschrift Alert waardevolle artikels bij te brengen. Dirk Geldof is als docent verbonden aan Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HUB) en aan het departement Sociaal Agogisch Werk van de Karel de Grote-Hogeschool.. Ook doceert hij arbeidssociologie in het VUB. Hij is tevens ook OCMW-raadslid in Antwerpen, een ervaren socioloog en publicist. Ook schreef hij enkele boeken, meestal met een brede maatschappelijke invalshoek, over het leven in onze risicomaatschappij en ons consumptiegedrag. We consumeren ons kapot (2007) en Het leven in onze risicomaatschappij (2008) zijn hier voorbeelden van. Verder is hij vader van 2 kinderen, woont hij in Anterwerpen, heeft hij een blog en is hij ook op politiek vlak actief.
Enkele recente artikels van zijn hand zijn:
- Nood aan interculturalisering. Steden verkleuren sneller dan sociaal werk. ( Alert, jrg. 37, 2011, nr.2, pp. 8-18)
- Normatieve professionaliteit in het sociaal werk. ( Alert, 2008, jrg. 34, nr. 2, pp 66-75)
- De stad is een kosmos ( Alert, 2006. jrg. 32, nr 3, pp. 66-79)
- Welzijn in dienst van veiligheid? ( Alert, 2006. Jrg. 32, nr 1, pp. 12-24)

Structuur
Structuur is er in het artikel zeker en vast aanwezig. Alles is goed in verschillende titeltjes onderverdeeld waardoor het artikel meer duidelijkheid krijgt. Het niveau van de tekst is tamelijk hoog maar toch valt ze goed te begrijpen. Hij maakt geen gebruik van een doorlopende tekst en is er op het eind een overzichtelijke bronnenlijst aanwezig.