Stijn K

Willen we honger de wereld uit helpen, dan zullen we op zoek moeten naar een landbouwsysteem
dat erin slaagt om tegelijk de armoede uit te roeien en voedselzekerheid te garanderen voor de huidige
en toekomstige generaties. Kan genetisch gewijzigd voedsel daarbij een rol spelen?
Hielke Van Doorslaer schreef een politiek-economische analyse van honger en ggo's.

**Genetisch gewijzigd voedsel als oplossing voor hongerprobleem**

k6037667.jpg

1 Referentie

Van Doorslaer H. (2012). Genetisch gewijzigd voedsel als oplossing voor het hongerprobleem? Brussel: MO*papers

Ander werk van Hielke Van Doorslaer

2 Context

Het artikel is editie nummer 72 van de MO-magazines. Het artikel is gepubliceerd op 12 oktober 2012. Elke maand brengt MO een magazines uit die te maken heeft met allerlei actuele thema’s. Veelal hebben ze te maken met problematieken in de derde wereldlanden. De doelgroep van dit magazines zijn studenten of volwassenen, zeker niet jonger, want het niveau te deze artikels is al tamelijk hoog.

3 Auteur

Hielke Van Doorslaer studeerde politieke wetenschappen. Hij koos voor de optie
‘Studie van de Derde Wereld’ en is master in Conflict and Development. Hij werkt nu
als beleidsmedewerker bij Oxfam-Wereldwinkels, waar hij de thema’s klimaat en
duurzame landbouw opvolgt.

4 Structuur

Er zit een goede structuur in de tekst. Alles wordt zeer goed uitgelegd. Het niveau van de tekst is tamelijk hoog, maar de tekst is zeker goed te begrijpen. De verschillende delen van het artikel zijn goed aangeduid aan de hand van verschillende titels.

5 Vormgeving tekst

Gedrukte en digitale bronnen: Geel
Specialisten: Groen
Essentiële begrippen, definities en moeilijke woorden: oranje
Namen van organisaties en instellingen: onderlijnen