Statistieken

Statistieken rond economie en milieu:

- Overheidsuitgaven voor milieubescherming, volgens hoedanigheid van de overheid (1990-2010)

- Evolutie van de overheidsuitgaven voor milieubescherming, volgens soort uitgave (1990-2010)

- Index voor Duurzame Economisch Welvaart (ISEW) voor België (1970-2009)

- Statistieken over de milieusector (1999-2006)

- Totale uitgaven voor milieubescherming door de industrie (1999-2006)

- Lopende uitgaven voor milieubescherming door de industrie (1999-2006)

- Investeringen "end of pipe" ter behandeling van milieuhinder door de industrie (1996-2006)

- Investeringen ter voorkoming van milieuhinder door de industrie (1996-2006)

Te raadplegen via Statistieken van de federale overheid