Politieke Context

Er is geen specifieke minister bevoegd voor duurzame ontwikkeling.
De minister van welzijn, volksgezondheid en gezin (Jo Vandeurzen) werkt op dit vlak samen met de minister van economie (Kris Peeters) werken hiervoor samen.

Voor duurzame voeding is de minister van leefmilieu Joke Schauvliege bevoegd.