P

Pacheco, P., 2009. Agrarian Reform in the Brazilian Amazon: Its Implications for Land Distribution and Deforestation, World Development 37 : 8 1337-1347

Paredis, E. (2001), ‘Duurzame ontwikkeling: de ambities doorgelicht’, NoordZuid Cahier, jg.26,
nr.4, 33-46.

Peeters, J. (1999), 'Duurzame ontwikkeling of duurzame levenswijze?', Ethische perspectieven,
jg.9, nr.1, 16-28.

Peeters, J. (2008), ‘Empowerment. Een antwoord op het pleidooi voor verantwoordelijkheid’, in:
J. Zeedijk & P. Van Bortel (red.), Bedrogen door de elite? Kritische beschouwingen bij Theodore
Dalrymples cultuuranalyse, Kapellen: Pelckmans, 72-82.

Peeters, J. (2008), ‘Conceptueel onderzoek SOWEDO’, Werkdocument, project SOWEDO,
KHLeuven, dept. SSH, oktober. Beschikbaar: www.dhovlaanderen.be/files/SOWEDO%20-
%20conceptueel%20onderzoek.pdf

Paul Magnette, (2012-03-19). ‘Ontwikkelingssamenwerking in tijden van bezuinigingen’. Brussel: De Morgen.