NGO's

NGO's

Geraadpleegd op 14 december 2012 op http://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-gouvernementele_organisatie#Gesprekspartner

NGO staat voor 'Niet-gouvernementele Organisatie.'
Ze zijn afhankelijk van de overheid en richten zicht op maatschappelijk belang.
Tevens werken ze aan het bevorderen van milieubescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk en het bevorderen van de mensenrechten.
Ze zijn ontstaan in 1945 bij de oprichting van de VN (= Verenigde Naties).
De term NGO wordt in België alleen maar gebruikt bij ontwikkelingshulp.
Er zijn 4 onderdelen:

  1. actiegroep
  2. belangengroep
  3. pressiegroep (in België: drukkingsgroep)
  4. beweging