Nederlandstalige Vrouwenraad

Als overkoepelende organisatie met 40 aangesloten verenigingen waaronder Zonta, ijvert de Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR) voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen in een multiculturele samenleving.
De vrouwenraad stimuleert het maatschappelijk debat over gender door in te spelen op de actualiteit en standpunten ter zake in te nemen en bekend te maken.

De standpunten en adviezen komen tot stand na overleg met beleidsmensen, academici, organisaties en belangengroepen, met aandacht voor diversiteit.
De vrouwenraad maakt deel uit van nationale en internationale organisaties, overlegorganen en werkgroepen.
De vrouwenraad verdedigt zijn stellingen bij het Belgische en Europese beleid en brengt zijn eisen op de politieke agenda.
De vrouwenraad waakt over de toepassing van de resoluties van de VN-Wereldvrouwen- conferenties, het VN-Vrouwenverdrag en andere internationale mensenrechteninstrumenten.

VROUWENRAAD.jpg