Minderhedenforum Vlaanderen

minderhedenforum-logo%20%281%29.jpg

De Vlaamse overheid wil de doelgroepen van het integratiebeleid volwaardig bij het beleid betrekken. Hierin speelt het Minderhedenforum een belangrijke rol.

Het Minderhedenforum of het 'Forum van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen' is eensamenwerkingsverband van landelijke allochtone federaties dat de maatschappelijke positie van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen wil verstevigen en de verstandhouding en respect tussen bevolkingsgroepen wil verbeteren. Sinds 2000 treedt het Minderhedenforum op als spreekbuis en belangenbehartiger van de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel.

Het Minderhedenforum telt 17 leden, waaronder 13 erkende federaties van zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden. Deze verenigingen overkoepelen meer dan 1000 zelforganisaties over heel Vlaanderen en Brussel.

Het Minderhedenforum wil de rol van verenigingen van etnisch-culturele minderheden versterken op het vlak van emancipatie, participatie, interculturaliteit en inspraak. Om dit te bereiken:

• stimuleert het forum de netwerkvorming tussen verenigingen
• verspreidt het forum informatie over subsidiekanalen, vormingen, …

Het Minderhedenforum ontwikkelt en verdedigt standpunten over beleidsdomeinen als onderwijs, werk, media, diversiteit, discriminatie,… Het verdedigt deze standpunten bij directe contacten met beslissers, via adviesraden (VLOR, SERV, OOK, VGC-adviesraden) en in de media.
Het forum maakt aanbevelingen voor de overheid vanuit haar achterban. In uitvoering van haar integratiebeleid, subsidieert de Vlaamse overheid de werking van het Minderhedenforum.
Op de website van het Minderhedenforum vindt u meer informatie over de werking en de doelstellingen.