Letter R

- Reguleren

BETEKENIS: 1) Afspreken 2) Afdoen 3) In goede banen leiden 4) In de wet vastleggen 5) Leiden 6) Ordelijk doen verlopen 7) Regelen 8) Rangschikken 9) Schikken

- Revitalisering

BETEKENIS: Proces met als doel verschillende problemen op het gebied van de veterinaire kwetsbaarheid, natuur, landschap, milieu en ruimtelijke kwaliteit integraal aan te pakken

- Resolutie

re•so•lu•tie (de; v; meervoud: resoluties)
BETEKENIS: 1 besluit van een overheid of vergadering
2 (fotografie, tv) beeldscherpte

- Respondent:

Iemand die antwoordt op een mailing, bij een enquête enz.

- Reductionistische opvatting

BETEKENIS: Kijken naar slechts een deel.

- Repressie

BETEKENIS: onderdrukking, beteugeling; bestraffing; verdringing naar het onderbewuste

- Resistentie

BETEKENIS: het in staat zijn om weerstand te bieden