Letter P

- Paradigma

BETEKENIS: Een denk-, referentiekader van waaruit je de werkelijkheid interpreteert. Een geheel van opvattingen, normen en waarden die een bepaalde groep of organisatie deelt.

- Populisme

BETEKENIS: : stijl van politiek bedrijven waarbij de suggestie wordt gewekt dat maatschappelijke problemen heel eenvoudig kunnen worden opgelost.

- Politisering

BETEKENIS: het uit een politiek vlak halen

- Pragmatisch

BETEKENIS: op nut van bruikbaarheid gericht
SYNONIEM: nuchter

- Productiviteitslogica

BETEKENIS: Om iedereen te kunnen voeden, zo stelt deze logica, zullen we onze productielimieten aanzienlijk moeten verhogen.
Om een maximale productiviteit en efficiëntie te garanderen, wordt dan vaak gekeken naar allerhande moderne en kapitaalsintensieve technologieën.

- Sektarisme

BETEKENIS: sektegeest