Letter O

-Ontwikkelingsland

BETEKENIS: een land dat in zijn economische ontwikkeling gesteund wordt door rijkere landen.
Landen die bezig zijn zich te ontwikkelen op het gebied van landbouw en industrie met als doel het terugdringen van de grote armoede van/in het land