Letter N

- Notie

BETEKENIS: Een vage voorstelling van kennis.

- Normatief

SYNONIEM: toonaangevend, rechtscheppend
BETEKENIS: Aangevend wat normaal en gewenst is

- Neoliberalisme

BETEKENIS: Met de term neoliberalisme wordt verwezen naar de opleving van het economisch liberalisme die begon in de jaren tachtig. Het richtte zich vooral op de privatisering van overheidsbedrijven, het openbaar vervoer en de posterijen en telefonie. De politieke stroming gaat ervan uit dat de vrije markt in staat is zaken beter te regelen dan organisaties

- Neo-Progressieven:

Mensen die zeer vernieuwend willen zijn in de samenleving.

- NGO

BETEKENIS: afkorting van niet-gouvernementele organisaties; niet van een overheid uitgaande organisatie; vaak een ontwikkelings-, milieu- of mensenrechtenorganisatie

- Nutriëntencycli:

BETEKENIS: een voedend organisme