Letter M

- Materialisme

BETEKENIS: is de filosofie die alles terugvoert op materiële, kwantificeerbare grootheden. Materialisme kenmerkt zich door een zekere moraal die simpelweg neerkomt op het vooropstellen van de dierlijke waarden van het `ik` en `mijn` van het primaire eten, slapen, vechten en voortplanten.

- Mensonterend

BETEKENIS: in strijd met de menselijke waardigheid
SYNONIEM: mensonwaardig

- Migratie

mi•gra•tie (de; v; meervoud: migraties)
BETEKENIS: verplaatsing van de bevolking: binnenlandse migratie

- Milieugebruiksruimte

BETEKENIS: De hoeveelheid energie, water, niet-vernieuwbare grondstoffen, hout en landbouwgrond (zowel voor productie als afvalverwerking) die we kunnen gebruiken zonder dat het vermogen van de toekomstige generaties om te voorzien in hun eigen behoeften in het gedrang wordt gebracht.

- Modernisten:

BETEKENIS: komt van modernisme, vanaf het begin van de 20e eeuw opgekomen avant-gardistische kunststroming die de geest van het nieuwe tot uiting wilde brengen.

-Mondiale effecten

BETEKENIS: een effect dat over heel de wereld geld.

-Monocultuur

BETEKENIS: cultuur waar alles hetzelfde is, waar er geen variatie is.

- Multi-level karakter

BETEKENIS: bestaande uit meerdere lagen met onderlinge gelijkenissen en verschillen.

- Multi-actor karakter

BETEKENIS: bestaande uit meerdere delen, componenten.

- Modificatie

BETEKENIS: Genetische modificatie is het veranderen van het genetisch materiaal van een levend wezen. Dat gebeurt door gerichte wijzigingen in het DNA, de drager van de erfelijke eigenschappen van elk organisme.

- Monocultuurlandbouw:

BETEKENIS:Dit is een landbouw met slechts één, gespecialiseerd product.

- Multifunctionaliteit :

BETEKENIS: Dit is in vele verschillende functies kunnende optreden.