Letter G

- Gefundeerd

BETEKENIS: gegrondvest, gesticht, gevestigd onderbouwd

- Ggo's

BETEKENIS: genetisch gemanipuleerd organisme. Genetische manipulatie of genetische modificatie is het door de mens handmatig en gericht veranderen van de genen van een organisme en is een onderdeel van de gentechnologie.

- Globalisering

BETEKENIS: in het algemeen beschouwen; mondialiseren; samenvoegen, tot een geheel beschouwen.

- Gronderosie:

BETEKENIS: dit is afslijting van land door de werking van de wind, het ijs, stromend water en de zee