Letter E

- Ecologie:

BETEKENIS: met respect voor het natuurlijk evenwicht

- Ecologische voetafdruk

BETEKENIS: De oppervlakte van de aarde die nodig is om te voorzien in de levensstijl van 1 persoon, stad of land. Het is een wijze om de milieugebruiksruimte per persoon of per land uit te drukken.

- Ecologische draagkracht

BETEKENIS: De maximale grootte van een populatie die een ecosysteem aankan, en de maximale invloed van factoren van buitenaf waarbij een ecosysteem zich nog kan handgaven.

- Ecologische overshoot

BETEKENIS: De overschrijding van de milieugebruiksruimte

- Empowerment

BETEKENIS: Iemand ondersteunen in het ontwikkelen en gebruiken van zijn capaciteiten om economisch, politiek en sociaal vlak. Iemand ‘ondersteunen in zijn bevrijding’ om zijn eigen leven en dat van de samenleving meer gestalte te geven.

- Eendimensionele mens

BETEKENIS: studie uitgevoerd door Marcuse ( hoogleraar in de Frankfurter Schule) over onze hoog geindustrialiseerde samenleving. Door zijn kritiek op de kapitalischtische maatschappij en zijn bereidwilligheid om deel te nemen aan studentenbetogingen was hij een boegbeeld voor de nieuwe linkse politieke vleugel in de jaren 60.

- Egalitair

BETEKENIS: Gelijkheid nastrevend 2) Gelijkheid 3) Gericht op gelijke behandeling 4) Op voet van gelijkheid

- Empirisch

BETEKENIS: Op gebied van het reele directe ervaren; in tegenstelling tot rationeel, theoretisch, filosofisch of geloofs-gebonden.

- Entiteit

BETEKENIS: Een entiteit is iets wat een bestaan heeft. De term beklemtoont van ditgene de hoedanigheid dat het er is. In het Latijn is een ens een "zijnde" en is de entitas het "het er zijn van een zijnde".