Letter D

- Duurzaam

SYNONIEMEN: bestendig betrouwbaar, degelijk, permanent, vast
BETEKENIS:
In de zin van duurzame ontwikkeling: een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in het gedrang te brengen

- Discours

BETEKENIS: gesprek, onderhoud redevoering, speech Voorbeeld: `een discours houden over klimaatverandering

- Disfunctioneel

BETEKENIS: niet normaal of goed werkend

- Drainage/Draineren :

BETEKENIS: het voorzien van ondergrondse kanalen (m.n. van poreuze aarden of (geperforeerde) plastic buizen) voor het afvoeren van het overtollige (grond)water. Een synoniem voor dit is ontwateren.

-Duurzame investering

BETEKENIS: een investering die aan de ecologische en maatschappelijke criteria voldoet om de maatschappelijke verantwoordelijkheid te stimuleren.