Letter C

-Civilisatie

BETEKENIS: ontwikkeling die iemand of een groep heeft bereikt op het gebied van kunst, techniek en wetenschap

-Coherent

co•he•rent (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
BETEKENIS: samenhangend

-Communautair

com•mu•nau•tair [kommuunooteːr] (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
BETEKENIS: 1 de gemeenschap betreffend, m.n. de EU
2 (België) de gemeenschappen (5) betreffend: communautaire geschillen

- Connotatie

SYNONIEM: gevoelsbetekenis
BETEKENIS: de emotionele betekenis van een woord, niet de eigenlijke (woordenboek) betekenis (denotatie). Het is de gevoelswaarde die je eraan heeft.

- Consumentisme

BETEKENIS: Maatschappelijke beweging die beoogt de rechten en de macht van de consumenten t.o.v.de producenten en aanbieders te versterken

- Continuïteit:

BETEKENIS: dit is het goed op elkaar aansluiten van verschillende shots en scènes, ook in kleine details

- cultiveren:

BETEKENIS: het ontwikkelen.

- Curiosum

BETEKENIS: zeldzaamheid