Letter B

- Biofysica

BETEKENIS: Wetenschap die natuurkundige invloeden op biologische processen bestudeert en analyseert.

- Bosakkerbouw

BETEKENIS: het mengen van bomen & landbouwgewassen.

- Boslandbouw

BETEKENIS: hoogwaardige producten cultiveren in beboste gebieden.

- Bostuinbouw

BETEKENIS: bos ecosystemen imiteren om vele producten voort te brengen.

- Bottom-up benadering

BETEKENIS: Een methode die de dingen van onder naar boven bestudeert, de dingen groeien van onderuit. De basis heeft een invloed op alles wat erboven ligt.

- Billijkheid

SYNONIEM: eerlijkheid, rechtvaardigheid, gerechtigdheid
BETEKENIS: Evenredige verdeling van de baten van economische activiteit, in overeenstemming met algemene regels van maatschappelijk belang.

- Biosfeer

BETEKENIS: Het deel van de aarde en de atmosfeer die bezet is door dieren en planten, waar leven mogelijk is

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License