Letter B

- Biofysica

BETEKENIS: Wetenschap die natuurkundige invloeden op biologische processen bestudeert en analyseert.

- Bosakkerbouw

BETEKENIS: het mengen van bomen & landbouwgewassen.

- Boslandbouw

BETEKENIS: hoogwaardige producten cultiveren in beboste gebieden.

- Bostuinbouw

BETEKENIS: bos ecosystemen imiteren om vele producten voort te brengen.

- Bottom-up benadering

BETEKENIS: Een methode die de dingen van onder naar boven bestudeert, de dingen groeien van onderuit. De basis heeft een invloed op alles wat erboven ligt.

- Billijkheid

SYNONIEM: eerlijkheid, rechtvaardigheid, gerechtigdheid
BETEKENIS: Evenredige verdeling van de baten van economische activiteit, in overeenstemming met algemene regels van maatschappelijk belang.

- Biosfeer

BETEKENIS: Het deel van de aarde en de atmosfeer die bezet is door dieren en planten, waar leven mogelijk is