Letter A

- Agrarisch:

BETEKENIS: betrekkend tot de landbouw.

- Alliantie

BETEKENIS: bondgenootschap, samenwerkingsverband

- Analfabetisme

BETEKENIS: het verschijnsel dat sommige mensen niet kunnen lezen en schrijven

- Antropocentrisch

BETEKENIS: Uitgangspunt in de filosofie waarbij de mens centraal staat in het bestaan. (<-> theocentrisme, god staat centraal)

- Archaïsche

BETEKENIS: behorend tot of betrekking hebbend op een zeer oud tijdperk.

- Autonoom

BETEKENIS: onafhankelijk, vrij, zelfstandig

-Autoriteit

BETEKENIS: gezag; overheidspersoon; iemand met gezag op een bepaald terrein