IMF

IMF

Geraadpleegd op 14 december 2012 op http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/internationale_instellingen/financieel-economische_instellingen/imf/

IMF staat voor 'Internationaal Monetair Fonds.'
Het is een internationale instelling die moet toezien op de stabiliteit van het internationaal monetair en financieel systeem.
Het IMF is in Washington gevestigd en moet rekenschap afleggen aan zijn 186 lidstaten. Bij de oprichting van het IMF waren er ongeveer 29 nationale regeringen.

Wat moet het doen?

  • toezicht houden op de economische beleidslijnen van zijn lidstaten
  • technische bijstand geven aan de lidstaten met zijn deskundigen
  • de leningen aan de lidstaten die te kampen hebben met tekorten opvolgen. Momenteel is er voor 107 miljard dollar geleend aan 87 landen.

Het Bestuur

  • het hoogste orgaan is de Raad van Gouverneurs van de Nationale Bank van elke lidstaat. Zij komen 1x per jaar samen
  • het Internationaal Monetair en Financieel Comité. Dit is samengesteld uit 24 leden op ministerieel niveau of op het niveau van de gouverneurs. Ze komen 2x per jaar samen.
  • de Raad van Bestuur. Zij zorgen voor het dagelijkse beheer van het IMF. Momenteel zijn er 24 uitvoerende directeurs.
  • de directeur-generaal. Hij is de voorzitter van de Raad van Bestuur en de administratie van het IMF.

Er komt meer en meer kritiek op het IMF. Men zou geen problemen hebben met de dictators en schendingen van de mensenrechten, het arbeidsrecht en milieuwetgeving zolang dit economische voordelen voor het Westen oplevert.