Illich Ivan

Ivan Illich (Wenen, 4 september 1926 – Bremen, 2 december 2002) was een Oostenrijks-Amerikaans-Mexicaans-Duits publicist, filosoof en theoloog.

Studie

Illich groeide op in een gezin, waarvan de vader uit Dalmatië stamde en de moeder een joodse van Spaans-Amerikaanse afkomst was. Hij beëindigde zijn middelbare school in Florence, waarna hij van 1942 tot 1945 chemie (histologie en kristallogie) studeerde aan de Universiteit van Florence. Aansluitend studeerde hij tussen 1945 en 1951 geschiedenis, filosofie en theologie aan het Collegium Romanum (Gregoriana) in Rome. In 1951 promoveerde hij aan de universiteit Salzburg over Arnold Toynbee.

Carrière

Ivan Illich werd in 1950 gewijd tot katholiek priester en wilde aansluitend zijn studies voortzetten aan de Universiteit van Princeton maar werd op weg naar Princeton getroffen door de armoede in Upper West Side New York, waarna hij besloot er enige jaren te blijven. In 1956 werd hij plaatsvervangend rector aan de Katholieke Universiteit van Santa Maria in Puerto Rico.
Enige jaren later, na een voettocht van 4500 km door Latijns-Amerika [1], stichtte hij in 1961 het interculturele Centro de Información y Documentación del Consumo (CIDOC) in Cuernavaca in Mexico. Dit centrum bood opleidingen en cursussen aan Noord-Amerikaanse missionarissen en stond dicht bij de theologische ideeën van Paulo Freire en bevrijdingstheologen. De activiteiten van het centrum wekten wrevel, waardoor Illich in conflict kwam met het Vaticaan. Nadat bekend werd, dat de kerk een onderzoeksprocedure startte tegen Illich, legde hij de uitoefening van zijn priesterlijk ambt neer. Hij bleef tot 1976 mede-directeur van het CIDOC, waarna hij zich wijdde aan ontwikkelingsstudies in Pakistan, India en andere landen. Vanaf 1979 was hij als professor verbonden aan verschillende instellingen, onder andere de Pennsylvania State Universiteit, Universiteit van Berkeley, Philipps Universiteit Marburg, Universiteit Kassel en de Universiteit Bremen.

ivan-illich.jpg

BIBLIOGRaFIE

Deschooling Society (1971) ISBN 0-06-012139-4 (Nl. vertaling: Ontscholing van de maatschappij: het einde van een illusie?, door P. M. A. Vermijmeren e.a. Baarn: Wereldvenster, 1972, verschillende herdrukken)
Celebration of Awareness: a call for institutional revolution (1971)
Tools for Conviviality (1973) ISBN 0-06-080308-8 (Nl. vertaling: Naar een nieuwe levensstijl: voorwaarden voor gelukkiger samen-leven, door A. J. Emous. Baarn: Wereldvenster, 1973, verschillende herdrukken)
Energy and Equity (1974) ISBN 0061361535 (Nl. vertaling: Energieverbruik en maatschappelijke tegenstellingen: onze verkeer-de wereld, door D. Willekes. Baarn: Wereldvenster, 1973; verschillende herdrukken)
Medical Nemesis (1976) ISBN 0-394-71245-5 (Nl. vertaling: Grenzen aan de geneeskunde: het medisch bedrijf - een bedreiging voor de gezondheid?, door D. L. Uyt den Bogaard. Bussum: Wereldvenster, 1975, verschillende herdrukken)
Toward a History of Needs (1978) ISBN 0-394-41040-8
The Right of Useful Unemployment and its professional enemies (1978) ISBN 0-7145-2628-2 (Nl. vertaling: Het recht op nuttige werkloosheid, door R. L. Uiterwijk. Baarn: Wereldvenster, 1978)
Shadow Work (1981) ISBN 0-7145-2711-4 (Nl. vertaling: Schaduwarbeid, door Ingrid Toth. Weesp: 1985)
Gender (1982) ISBN 0-394-52732-1 (Nl. vertaling: Man/Vrouw: geslacht en sekse, door Johan Kuin. Baarn: Ambo, 1984)
H2O and the Waters of Forgetfulness (1985) ISBN 0-911005-06-4
ABC: The Alphabetization of the Popular Mind (1988) ISBN 0-86547-291-2
Im Weinberg des Textes. Ein Kommentar zu Hugos "Didascalicon" (1991) ISBN 3-630-87105-4
Was macht den Menschen krank? 18 kritische Analysen (1991) ISBN 3-7643-2583-6
Ivan Illich in Conversation (1992) ISBN 0-88784-524-X (gesprekken met de Canadese journalist David Cayley)
In the Mirror of the Past: lectures and addresses, 1978-1990 (1992) ISBN 0-7145-2937-0
In the Vineyard of the Text (1993) ISBN 0-226-37235-9
Hommage à Jacques Ellul (1994)