Departement Sociale School Heverlee Van De Katholieke Hogesc

Departement Sociale School Heverlee

D6_ssh_vrijstaand_rgb.jpg

Departement Sociale School Heverlee. (2012). Geraadpleegd op 7 december 2012, op KH Leuven

Wie zijn ze?

Het departement Sociale School Heverlee is één van de oudste sociale hogescholen van het land. We zijn in 1922 van start gegaan en hebben dan ook veel ervaring in het opleiden van sociaal werkers. Sinds 2 maart 1995 maken we deel uit van de Katholieke Hogeschool Leuven.

Vanaf september 2012 start de bacheloropleiding Sociale Readaptatiewetenschappen- kinderen, jongeren en welzijn. Door deze opleiding wil de Sociale School een antwoord geven op de groeiende vraag naar welzijnswerkers in de kinder- en jeugdhulpverlening.

Waar zijn ze sterk in?
De kracht en de charme van de opleiding sociaal werk is dat ze ruim, veelzijdig, concreet en actueel is. Wereldvreemdheid schuwen we als de pest. Integendeel, we willen een brede kijk op de wereld en de actualteit meegeven. Over de muren van de klaslokalen en de school heenkijken, maakt een wezenlijk onderdeel uit van de opleiding. Alle lessen zijn praktijkgericht. Stages, bezoeken, interviews en inbreng van het werkveld garanderen mee deze praktijkgerichtheid.

Om alle studenten maximale studiekansen te geven, bieden wij een uitgebreide studiebegeleiding. Verkorte leerroutes houden rekening met elders verworven kwalificaties of elders verworven capaciteiten. Elke student krijgt een programma op maat. Lectoren zijn maximaal beschikbaar en bereikbaar om de slaagkansen van studenten te ondersteunen.

Een actieve Departementale Studentenraad verzekert de studentenparticipatie door een afvaardiging in alle beleidsorganen van de school.

Een sfeer van 'samen school maken' schept een gunstig leerklimaat. Enerzijds zijn er de kleine lesgroepen voor praktijklessen waarin studenten zich thuisvoelen. Anderzijds zijn er ieder jaar themadagen rond actualiteit en diversiteit waar de hele schoolgemeenschap aan deelneemt.

De Sociale School Heverlee biedt ook een ruim aanbod van permanente vorming en dienstverlening aan het werkveld aan. Ervaren onderzoekers zijn beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek.

Wie zijn onze partners?
Historisch heeft het departement Sociale School Heverlee een nauwe band met de christelijke arbeidsersbeweging en met het Centrum voor Volwassenenonderwijs SSH.

Daarnaast is het departement Sociale School Heverlee ook lid van:

het Onderzoeksnetwerk Kansengroepen en Sociale Inclusie
het Overleg Welzijn, Onderzoek en Onderwijs in het kader van het Cultureel Akkoord Vlaanderen-Nederland
het Coördinatiecomié Kennis- en Onderzoeksplatform in welzijn en gezond
de EASSW (European Association for Social Work Schools)
de IASSW (International Association for Social Work Schools)