Departement Economisch Hoger Onderwijs

Wie zijn we?
Departement Economisch Hoger Onderwijs is een business school met professionele bacheloropleidingen en vervolgopleidingen in bedrijfsmanagement en office management.
Om onderwijs te bieden dat beantwoordt aan de eisen van de 21ste eeuw investeerde ECHO recent in een nieuwe campus met o.a. een nieuw auditorium, een open leercentrum, een studentenrestaurant en tal van sportfaciliteiten. Deze infrastructuur wordt ook verhuurd aan derden. Kijk zelf wie we zijn en waar we voor staan.

Waar zijn we sterk in?
Het departement is sterk verbonden met het bedrijfsleven en met de non-profitsector. Projecten, casestudies, bedrijfsbezoeken, gastsprekers en stages worden voortdurend aangepast aan de laatste ontwikkelingen op de arbeidmarkt. Banaba’s, postgraduaten en de permanente vorming worden zelfs uitsluitend door gastdocenten uit het bedrijfsleven verzorgd.

In opdracht van diverse organisaties en regionale, nationale en internationale bedrijven en overheden werkt ECHO aan wetenschappelijke en maatschappelijke onderzoeksprojecten op gebied van handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Duurzaam ondernemen, internationalisering en ondernemingszin zijn de drie speerpunten die in heel de werking van ECHO centraal staan.

Wie zijn onze partners?
Om haar ambities binnen de verschillende domeinen waar te maken bouwt ECHO aan dynamische partnerschappen en integreert ze zich enthousiast in diverse netwerken.

Duurzaam ondernemen
ECHO heeft een permanente onderzoekscel duurzame ontwikkeling die aan diverse projecten werkt in samenwerking met o.a. Vredeseilanden, Oxfam en Bioforum. ECHO is lid van het Vlaams Netwerk voor Zakenethiek en van Business & Society Belgium, een organisatie die ijvert voor corporate social responsability. De opleiding Bedrijfsmanagement behaalde in 2010 het 2 sterren keurmerk voor duurzame ontwikkeling, uitgereikt door de organisatie Duurzaam Hoger Onderwijs Nederland (DHO). ECHO onderschreef het engagement voor diversiteit dat uitgaat van VKW. Verder investeert ze in samenwerking met Living Stone Dialoog in stages met het oog op de ontwikkeling van bedrijfsvoering in derdewereldlanden.

Internationalisering
ECHO investeert in het stimuleren van Europees burgerschap. Ze wil haar studenten en personeel vertrouwd maken met de verschillende culturen in Europa. Elke student krijgt minstens één internationale ervaring gedurende zijn studieperiode. In alle curricula zijn internationale projecten in België of het buitenland structureel ingebed. ECHO is lid van Businet en werd door NIBS in 2008 geaccrediteerd als ‘International Business School’. In 2010 behaalde de opleiding bedrijfsmanagement het bijzonder kenmerk Internationalisering, toegekend door de NVAO (Nederlands-Vlaamse accreditatie-organisatie).

Ondernemingszin
ECHO is ervan overtuigd dat zin voor initiatief en ondernemerschap belangrijk zijn voor de toekomst van haar studenten. Samen met VLAJO laat ze daarom haar studenten participeren aan ‘Small Business Projecten’ en ‘Innovatieprojecten’. ECHO startte ook het enige Belgische Start-up Café op. Studenten kunnen er enerzijds contacten leggen met de Vlaamse partners VKW, Vlao, VLAJO, VOKA, Unizo, Flanders DC, JCI en Markant en anderzijds samenwerken met andere Start-up Cafés in de wereld.