De Boerenbond

De boerenbond

Voorstelling Boerenbond

Wie zijn ze , wat doen ze ?

  • Boerenbond, trouw aan land- en tuinbouw!

Boerenbond is de grootste en belangrijkste Vlaamse beroepsorganisatie voor de agrarische ondernemer.

  • Belangenverdediging

De belangenverdediging van Boerenbond is gebaseerd op een grondige dossierkennis, gericht op haalbare oplossingen, via dialoog en overleg, maar indien nodig via aangepaste acties.

  • Dienstverlening

Een ploeg consulenten dienstbetoon, kunnen je adviseren en helpen met alle specifieke vragen die betrekking hebben op de uitbating van het bedrijf, de bedrijfsbeëindiging en/of bedrijfsovername, de administratie, de wetgeving…

  • Projectwerking

Via BB Projecten participeert Boerenbond & Landelijke Gilden momenteel in meer dan 50 innoverende projecten.

Deze lopen binnen 20 verschillende Europese en nationale projectprogramma's en worden opgedeeld in 3 grote domeinen:

1. Ondernemers & samenwerking

2. Techniek & omgeving

3. Platteland & maatschappij

  • Vorming

Boerenbond organiseert via cursussen, studievergaderingen en proeftuinwerking vorming en voorlichting voor zijn leden.

  • Organisatie

"Boerenbond is een organisatie voor en door boeren"

Boerenbond wil de agrarische activiteiten in al hun diversiteit benaderen en de belangen van elke bedrijfsleider en elk bedrijfstype verdedigen. Onze organisatie telt 190 actieve lokale afdelingen met zo’n 16.000 leden-land- en tuinbouwers in hoofd en bijberoep. Deze bedrijfsgilden zijn hoofdzakelijk fusiegemeentelijk gestructureerd. Boerenbond telt ook nog 160 kringen waar boeren en tuinders per sector elkaar ontmoeten. Zo’n 3.000 bestuursleden leiden deze plaatselijke en regionale structuren. Boerenbond is zeer democratisch opgebouwd. Elk bestuurslid kan zich kandidaat stellen voor een plaatselijk, provinciaal of nationaal mandaat. De Vakgroepen volgen de sectordossiers op. In de Bondsraad en het Hoofdbestuur worden de sectoroverschrijdende dossiers besproken. De Voorzitter van Boerenbond, samen met de andere leden van het Hoofdbestuur, vertolken de ingenomen standpunten bij de politieke en administratieve overheden.

MEER INFO