D

De Schutter, O. (2012). La transition vers des systèmes agro-alimentaires durables: la chance de Rio+20. Rede bij de uitreiking van de FRDO-persprijs voor duurzame ontwikkeling. beschikbaar op: http://www.frdo.be/DOC/fora/Olivier%20De%20Schutter.pdf
Debruyne, P. (2009), ‘Duurzame ontwikkeling zoekt sociale rechtvaardigheid’, Alert, jg.35,
nr.1, 60-67.

De Jonge W., B. Mazijn & J. Van Assche (2000), ‘Milieugebruiksruimte: operationalisering van
een vaag concept’, in: B. Mazijn (ed.), Duurzame ontwikkeling meervoudig bekeken, Gent:
Academia Press, 1-67.

Dresner, S. (2008), The Principles of Sustainability, 2nd ed, London: Earthscan.
IASSW (International Association of Schools of Social Work) en IFSW (International Federation
of Social Workers),
- (2001). International Definition of Social Work
- (2004), ‘Ethics in Social Work, Statement of Principles’, approved at the General Meetings of
the International Federation of Social Workers and the International Association of Schools of
Social Work, Adelaide, Australia, October 2004.
Beschikbaar: http://www.iassw-aiets.org

Duurzame landbouw vanuit de invalshoek leefmilieu in Nevens,F. & Dessein, J. (2005) Duurzame landbouw vanuit markante invalshoeken. Acco Leuven

DAC-OESO, (2010). DAC Peer Review of Belgium.