Cultural Creatives

De Cultural Creatives: men introduceerde de term 'Cultural Creatives' om beschrijven een groot deel in de westerse samenleving die recentelijk heeft ontwikkeld dan de standaard paradigma van modernisten of Progressieve versus traditionalisten of conservatieven . Ze beweren te hebben gevonden dat 50 miljoen volwassen Amerikanen (iets meer dan een kwart van de volwassen bevolking) nu kunnen worden geïdentificeerd als behorend tot deze groep. Zij schat dat er een extra 80-90 miljoen Cultural Creatives in Europa vanaf 2000.