Artikel 7: Conceptnota ...

Coherent

co·he·rent (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
samenhangend

Migratie

mi·gra·tie (de; v; meervoud: migraties)
verplaatsing van de bevolking: binnenlandse migratie

Transversaal

dwars, dwarsdoorlopend, loodrecht op de pakweg longitudinale as (plaatsbepaling ).

Communautair

com·mu·nau·tair [kommuunooteːr] (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)
1 de gemeenschap betreffend, m.n. de EU
2 (België) de gemeenschappen (5) betreffend: communautaire geschillen

Resolutie

re·so·lu·tie (de; v; meervoud: resoluties)
1 besluit van een overheid of vergadering
2 (fotografie, tv) beeldscherpte