Artikel 4 Agroforestry

Agrarisch:

Betrekkend tot de landbouw.

Bosakkerbouw :

Het mengen van bomen & landbouwgewassen.

Boslandbouw:

Hoogwaardige producten cultiveren in beboste gebieden.

Bostuinbouw:

Bos ecosystemen imiteren om vele producten voort te brengen.

Continuïteit:

Dit is het goed op elkaar aansluiten van verschillende shots en scènes, ook in kleine details

Cultiveren:

Het ontwikkelen.

Drainage/Draineren :

Het voorzien van ondergrondse kanalen (m.n. van poreuze aarden of (geperforeerde) plastic buizen) voor het afvoeren van het overtollige (grond)water. Een synoniem voor dit is ontwateren.

Ecologie:

Met respect voor het natuurlijk evenwicht

Gronderosie:

Dit is afslijting van land door de werking van de wind, het ijs, stromend water en de zee

Humus:

Dit is een donkere stof die door verrotting en vermolming van planten en andere organische stoffen in de bodem ontstaan, en die voor de vruchtbaarheid van de grond onmisbaar is.

Infiltratie:

Een langzame indringing.

Monocultuurlandbouw:

Dit is een landbouw met slechts één, gespecialiseerd product.

Multifunctionaliteit : 

Dit is in vele verschillende functies kunnende optreden.

Nutriëntencycli:

Een voedend organisme

Silvopastoraal : 

Het mengen van bomen & graasweide.

Synergetische effecten:

Een samenwerkend, elkaar versterkend effect

Tredmolen:

Een molen die in beweging wordt gebracht door op een rad te treden.
Een synoniem is loopmolen.