Artikel 3 Het Handvest Van 11 11 11

- Alliantie

BETEKENIS: bondgenootschap, samenwerkingsverband

- Welvaart

BETEKENIS: toestand van gunstige ontwikkeling in maatschappelijk en vooral economisch opzicht

- Tolerant

BETEKENIS: ruimte latend voor andere opvattingen of groepen dan de eigen

- Etnisch

BETEKENIS: betrekking hebbend tot, eigen aan de volken

- Soevereniteit

BETEKENIS: hoogste staatsgezag; onafhankelijkheid in het uitoefenen van macht, met name van een staat

- VN

BETEKENIS: afkorting van Verenigde Naties; internationale organisatie waarin de volkeren samenwerken

- Analfabetisme

BETEKENIS: het verschijnsel dat sommige mensen niet kunnen lezen en schrijven

- Repressie

BETEKENIS: onderdrukking, beteugeling; bestraffing; verdringing naar het onderbewuste

- Mensonterend

BETEKENIS: in strijd met de menselijke waardigheid
SYNONIEM: mensonwaardig

- Globalisering

BETEKENIS: in het algemeen beschouwen; mondialiseren; samenvoegen, tot een geheel beschouwen

- Kapitalisme

BETEKENIS: het maatschappelijk stelsel en de verschijnselen van de productiewijze die gekenmerkt worden door het privébezit van de productiemiddelen, die, als kapitaal, een bron van inkomsten voor de bezitter kunnen zijn; de overmacht van het geld in het economisch leven

- NGO

BETEKENIS: afkorting van niet-gouvernementele organisaties; niet van een overheid uitgaande organisatie; vaak een ontwikkelings-, milieu- of mensenrechtenorganisatie

- Pragmatisch

BETEKENIS: op nut van bruikbaarheid gericht
SYNONIEM: nuchter

- Humanitair

BETEKENIS: menslievend
SYNONIEM: sociaal

-Legitiem

BETEKENIS: wettelijk; rechtmatig

-Systematisch

BETEKENIS: ordelijk en samenhangen volgens een systeem

-Alliantie

BETEKENIS: militair verbond

-Autoriteit

BETEKENIS: gezag; overheidspersoon; iemand met gezag op een bepaald terrein

-Educatie

BETEKENIS: opvoeding; vorming